z ostatniej chwili
W dniu 18 czerwca 2024 r. biuro ewidencji ludności czynne w godzinach od 7:00 do godziny 11:00. Skrócenie czasu pracy spowodowane jest przyczynami technicznymi. Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejCyberbezpiecznyWybory uzupełniającetransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

prof. dr hab. Anna Marchewka


Urodziła się 03.06.1960 roku w Kasince Małej, w gminie Mszana Dolna. Jest absolwentką policealnego Medycznego Studium Zawodowego Fizjoterapii w Krakowie i absolwentką kierunku Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kierunku który ukończyła w 1985 roku.

W okresie poprzedzającym studia, była wieloletnią, czołową reprezentantką klubu GTS Wisła, a następnie w okresie studiów zawodniczką AZS AWF Kraków w lekkiej atletyce, w biegach średnich.

W okresie studiów podjęła pracę w charakterze technika fizjoterapii, później młodszego asystenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. G. Narutowicza w Krakowie, w III Klinice Chirurgii, gdzie pracowała nieprzerwanie do 1990 roku. Dobre wyniki w nauce, zainteresowanie sportem oraz praktyczne umiejętności zawodowe były powodem przyjęcia jej od 1 października 1985 roku do pracy w Instytucie Rehabilitacji w Zakładzie Sportu Inwalidów, później w Zakładzie Sportu, Rekreacji i Turystyki Osób Niepełnosprawnych AWF w Krakowie na stanowisko naukowo - dydaktyczne.

Od 1992 roku, po uzyskaniu stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej, została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Sportu Inwalidów, od 1995 w Zakładzie Sportowo Rekreacyjnych Form Rehabilitacji Ruchowej. Po uzyskaniu w 2006 roku stopnia doktora habilitacyjnego została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii w Katedrze Rehabilitacji Klinicznej na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie, gdzie pracuje do chwili obecnej.

W dniu 27 marca 2014 roku, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr hab. Anna Marchewka uzyskała tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk o kulturze fizycznej.

Obok obowiązków związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych wykonywała również funkcje organizacyjne; i tak: w okresie 1995/2002 pełniła funkcję kierownika Zakładu Sportowo - Rekreacyjnych Form Rehabilitacji Ruchowej. Przez trzy lata (2002/05) była na Wydziale Kierownikiem Praktyk Zawodowych ds. Studiów Zaocznych. Od 2002 roku jest członkiem Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, a w okresie 2005/2006 roku sprawowała obowiązki prodziekana ds. Studiów Zaocznych, była także członkiem Komisji Senackiej ds. Rozwoju Kadr Naukowych. Od 1 listopada 2006 jest kierownikiem Katedry Rehabilitacji Klinicznej, a od 6 grudnia 2006 roku do chwili obecnej pełni obowiązki Dziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie.

Pracując jako asystent w Zakładzie Sportu Inwalidów prowadziła społecznie sekcję lekkoatletyki w grupie osób z uszkodzonym narządem ruchu przy Radzie Wojewódzkiej Zrzeszenia Sportowego Spółdzielczości Pracy „Start”. Wraz ze studentami organizowała, przygotowywała i realizowała pierwszą w Polsce Międzynarodową Olimpiadę Sportową Pacjentów po Przeszczepach Narządów, która odbyła się we wrześniu 1998 roku, na terenie AWF w Krakowie. W 1985 i 1986 roku współuczestniczyła w organizacji Spartakiad dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo, które odbywały się na stadionie KS „Hutnik”, a w kolejnych latach brała czynny udział w organizacji na obiektach AWF regionalnych Olimpiad Specjalnych dla osób z upośledzeniem umysłowym.

Prof. dr hab. Anna Marchewka jest członkiem kilku towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Turystyki i Rekreacji, Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej. W okresie 2001-2003 była sekretarzem Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, a obecnie jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Od 2011 roku jest członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, a także współzałożycielem i członkiem Polskiego Towarzystwa Hemoreologicznego.

W okresie od 1985 do 1992 skrystalizowały się trzy zasadnicze nurty jej badań naukowych. Stanowią je rozważania poświęcone zmianom zwyrodnieniowym, badania określające bariery architektoniczne oraz badania uzasadniające konieczność aktywizacji zajęć ruchowych w środowiskach osób niepełnosprawnych. Problematyce leczenia zmian zwyrodnieniowych, poświęcona była jej rozprawa doktorska zatytułowana Kliniczna metoda oceny stanu funkcjonalnego stawu biodrowego w chorobie zwyrodnieniowej dla potrzeb rehabilitacji. Problematyka aktywizacji zajęć ruchowych w środowiskach osób niepełnosprawnych znalazła pełny wyraz w rozprawie habilitacyjnej zatytułowanej Wybrane komponenty aktywności życiowej a poziom niepełnosprawności umysłowej.  Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną została odznaczona Brązowym (2007) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (2012).

Prof. dr hab. Anna Marchewka jest autorką lub współautorką ponad 100 prac naukowych (495,5 pkt. MNiSZW, IF=19,622), wykonawcą badań naukowych realizowanych w ramach 9 grantów AWF w Krakowie oraz 4 grantów MNiSZW – w tym: 8 grantów, jako kierownik projektu oraz 1 jako opiekun naukowy projektu. Jest jedynym autorem podręcznika Wychowanie fizyczne specjalne, (1999, wznowienie wydania 2001), który do dzisiaj dobrze służy studentom. Jest autorką monografii na temat sprawności fizycznej i poziomu kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym: Wybrane komponenty aktywności życiowej a poziom niepełnosprawności umysłowej (Anna Marchewka. 2005. Studia i Monografie, nr 34. AWF Kraków). Jest autorką rozdziału zatytułowanego Aktywność fizyczna - oręż przeciw niepełnosprawności osób w wieku starszym w książce: Anna Marchewka, Zbigniew Dabrowski, Jerzy Andrzej Żołądź: Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja. (Red. nauk. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy A. Żołądź: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, s: 1-449).

Jest czynnym recenzentem. Wykonuje recenzje: przewodów doktorskich i habilitacyjnych, recenzje dla Narodowego Centrum Nauki, recenzje eksperckie dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej, recenzje materiałów konferencyjnych i recenzje wydawnicze dla czasopism naukowych. Jest promotorką ponad 100 prac magisterskich  i ponad 90 licencjackich z zakresu rehabilitacji oraz sportu.

Prywatnie jest mężatką, matką czterech synów.

 

Źródło: arch. prywatne prof. dr hab. Anny Marchewki, http://www.prezydent.pl