z ostatniej chwili
W dniu 18 czerwca 2024 r. biuro ewidencji ludności czynne w godzinach od 7:00 do godziny 11:00. Skrócenie czasu pracy spowodowane jest przyczynami technicznymi. Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejCyberbezpiecznyWybory uzupełniającetransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

zadania


PIĘTRO II

 

pokój 42,44 - Skowronek Mirosław, Bożena Znachowska, Piwko Krystyna, Edyta Tromiczak - Krzanik
telefon: 33-19-806 wew.606 P. Skowronek
33-19-805 wew.605 P.Piwko

 

 • przygotowywanie i prowadzenie inwestycji i remontów finansowych przez gminę,
 • wydawanie opinii w sprawach zaliczania dróg do kategorii dróg wojewódzkich,
 • zaliczanie dróg do kategorii dróg zakładowych,
 • wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich,
 • wydawanie opinii w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych,
 • planowanie budowy, modernizacja i utrzymanie dróg gminnych,
 • zarządzanie drogami gminnymi,
 • orzekanie o przywróceniu pasa drogowego dróg gminnych do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
 • wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarka drogową,
 • wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych,
 • ustalanie udziału jednostek gospodarki uspołecznionej w kosztach budowy, modernizacji, utrzymywania i ochrony dróg zakładowych w przypadku, gdy drogi te stanowią dojazd do więcej, niż jednej jednostki, a jednostki te nie ustaliły tego udziału w drodze porozumienia.

............................................................................................................................

 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych – na podstawie wniosków składanych przez stanowisko merytoryczne prowadzące sprawy dostaw (zaopatrzenia) usług i robót budowlanych,
 • organizacja przebiegu postępowań o zamówienia publiczne według obowiązujących form i zasad właściwych dla zastosowanych trybów wyboru najkorzystniejszej oferty, planowanie harmonogramów prowadzonych spraw,
 • koordynacja prac związanych z przygotowaniem wymaganych materiałów i dokumentów do przeprowadzenia procedur wyboru wykonawców - ustalanie terminów ich opracowania przez właściwe stanowiska merytoryczne,
 • opracowanie ogłoszeń i zawiadomień związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne oraz ostatecznych tekstów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektów umów w oparciu o materiały przygotowane przez stanowiska merytoryczne,
 • nadzór nad terminowością przebiegu poszczególnych postępowań o zamówienie publiczne, zapewnienie wymogów formalnych i zgodności procedur z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 • obsługa biurowa prowadzonych procedur w przedmiocie zamówień, prowadzenie protokołu z postępowania wraz z wymaganymi załącznikami,
 • prowadzenie całości dokumentacji z postępowań o zamówienie publiczne – w sposób zapewniający jej należyte zabezpieczenie oraz według obowiązujących zasad kancelaryjnych i archiwizacyjnych,
 • przeprowadzenie okresowych kontroli wewnętrznych pod względem realizacji ustawy o zamówieniach o niskiej wartości, których ewidencja i dokumentacja zamówień o niskiej wartości których ewidencja i dokumentacja prowadzona jest bezpośrednio przez stanowiska merytoryczne Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych według obowiązujących w tym zakresie przepisów.